top of page

Jarmark literacki


NAATPL invites participants for our "jarmark literacki" (a literary fair share) which will take place on Saturday, October 1st at 12 p.m. (central time). The aim of the "jarmark" is to exchange experiences using literary texts in Polish language classes.


Please submit a short description of your presentation (2-3 sentences) by September 24th. The presentations should be no longer than10 minutes. Topics may include (but are not limited to) the following:

  • examples of short classroom activities that use literary texts,

  • examples of lesson plans based on literary texts,

  • literary texts used as homework assignments that aim to prepare for classroom discussion or other language activities,

  • literary texts that prepare for a discussion about Polish culture,

  • literary texts used to improve one or more of the four linguistic skills (reading, listening, speaking, and writing).

Proposals should be submitted via email at naatplorganization@gmail.com.


Just a friendly reminder that, as for all of our events, the language of the proposal and presentation can be either Polish or English.

 

NAATPL zaprasza do wzięcia udziału w jarmarku literackim, który odbędzie się w sobotę, 1 października o godz. 12 (czasu centralnego). Celem jarmarku jest wymiana doświadczenia w dziedzinie wykorzystania tekstów literackich na zajęciach z języka polskiego jako obcego lub odziedziczonego. Zainteresowanych prosimy o składanie krótkich opisów prezentacji do 24 września. Przypominamy, że prezentacje nie powinny być dłuższe niż 10 minut i ich tematem mogą być między innymi:

  • przykłady krótkich zadań językowych wykorzystujących teksty literackie,

  • przykłady lekcji bazujących na tekstach literackich,

  • teksty literackie wykorzystywane w zadaniach domowych mających na celu przygotowanie do dyskusji lub innych zadań językowych,

  • teksty literackie wprowadzające do dyskusji o kulturze polskiej,

  • doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu, pisania, czytania lub mówienia z wykorzystaniem tekstów literacki

Prosimy o składanie propozycji na adres e-mailowy naatplorganization@gmail.com.


Przypominamy, że zarówno opisy jak i prezentacje mogą być w języku polskim lub angielskim.

Comments


bottom of page