top of page

Szkolenia dla nauczycieli - Misja Polska w Orchard Lake


Misja Polska w Orchard Lake organizuje warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odbędą się one w terminie 7-10 września 2017 r. Koszt warsztatów wynosi $20 od osoby.

Czwartek, 7 września 2017 r., godz. 18:00-21:00

Piątek, 8 września 2017 r., godz. 18:00 - 21:00

Sobota, 9 września 2017 r., godz. 9:00-16:00

Niedziela, 10 września 2017 r., godz. 10:00 - 17:00

Istnieje możliwość wynajęcia pokoju na kampusie Orchard Lake.

Nauczyciele otrzymają dokument o uczestnictwie w szkoleniu w języku polskim i angielskim, o

ile spełnią warunki:

- podadzą odpowiednie informacje osobowe na liście rejestracyjnej i dokonają wpłaty [przy 15 godzinach i 30 uczestnikach będzie to ok. $16

od osoby; mniej osób - nieco wyższa opłata];

- wezmą aktywny udział w zajęciach [na wszystkich zajęciach będą listy obecności, które trzeba będzie podpisywać; w czasie zajęć warsztatowych trzeba będzie wykonywać zadania zespołowe].

Proszę o propozycje tematów, jakie Państwo uważają, powinny być omawiane w trakcie zajęć. Wystosowałam prośbę do Uniwersytetu o uwzględnienie naszych zapotrzebowań i zainteresowań jeśli chodzi o zagadnienia na nasze szkolenia. Poniżej Państwo znajdą ich propozycję, która będzie rozszerzona o tematy podane przez nas samych. Proszę więc o aktywne uczestnictwo w przygotowaniu zagadnień potrzebnych dla nauczycieli polonijnych.

"Proponowany program koncentruje się na zagadnieniu różnic w nauczaniu języka polskiego jako drugiego/obcego a nauczaniu języka polskiego. Wykłady i ćwiczenia będą dotyczyć kwestii związanych z metodyką nauczania podsystemów i sprawności, a także wybranych aspektów gramatyki funkcjonalnej języka polskiego oraz nauczania językowo- literackiego na różnych etapach nauczania (klasy młodsze / nauczanie młodzieży.) Dopełnieniem będą propozycje gier i zabaw językowych, które mogą być stosowane w nauczaniu języka polskiego na różnych poziomach sprawności językowej (w funkcji ćwiczeń utrwalających, powtórzeniowych i testowych.) Uczestnicy programu zapoznają się z nowymi rozwiązaniami stosowanymi w nauczaniu dzieci i młodzieży, w których kształcenie językowe ma charakter rozwijania sprawności i wiedzy (kompetencje językowe i interkulturowe.)"

Załączona jest rejestracja na warsztaty.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfcQdYXY47simX-iHfUT6bLyRNE-

5pGltCJ1YAv0u-HXDOkQ/viewform?usp=sf_link

Czek należy przesłać na adres:

Marzanna Owinski

The Polish Mission

3535 Commerce Rd

Orchard Lake, MI 48382

Więcej informacji na temat szkoleń będzie podanych w następnym emailu lub ogłoszeniu.

W sprawie szczegółowych informacji, proszę o kontakt z organizatorem, Marzanną Owinską, telefoniczny 248-613- 6751 or emailem mowinski@stmarysprep.com.

Marzanna Owinski

The Polish Mission of the Orchard Lake Schools

Polish-American Art and Cultural Research Foundation

3535 Commerce Rd.

Orchard Lake, Michigan 48324

(248) 683-0433 - office

(248) 613-6751 - cell phone

mowinski@stmarysprep.com

www.polishmission.com

bottom of page